DPS logo

8/1/2018

Kính gửi quý vị Phụ huynh,

Trường học này và các giáo viên của trường sẽ sử dụng một vài công cụ trực tuyến để khuyến khích học sinh chuyên tâm tham gia học tập và hướng dẫn việc học cho các em. Trên trang web http://dpsk12.info/416 sẽ có danh sách các công cụ trực tuyến được một hoặc nhiều giáo viên của con em quý vị sử dụng làm công cụ học trực tuyến tại Skinner. Trước khi sử dụng công cụ, chúng tôi muốn quý vị nắm rõ luật và các quy định của liên bang áp dụng cho việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ lớp học và yêu cầu phải có sự đồng ý của phụ huynh để việc dạy học đạt được hiệu quả cao nhất.

FERPA

Để giáo viên có thể sử dụng công cụ trực tuyến với hồ sơ học sinh hoặc các thông tin khác có thể là thông tin nhận dạng cá nhân, Đạo Luật về Quyền Giáo dục và Bảo vệ Thông tin Riêng tư của Gia đình (FERPA) yêu cầu chúng tôi phải nhận được sự đồng ý của phụ huynh, cho phép tiết lộ thông tin của con em quý vị cho người điều hành trang web hoặc cho những người tham gia khác truy cập có hạn chế vào các công cụ trực tuyến.

COPPA

Để học sinh sử dụng được chương trình/dịch vụ, cần cung cấp cho người điều hành trang web các thông tin cá nhân cụ thể. Theo Đạo luật Bảo vệ Thông tin riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (COPPA), những trang web này phải cung cấp thông báo cho phụ huynh và được sự đồng ý của phụ huynh trước khi thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Để biết thêm thông tin về COPPA, vui lòng truy cập http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm.

Hãy dành một chút thời gian để truy cập vào trang web ở trên để tìm hiểu về công cụ chúng tôi sẽ sử dụng. Hãy truy cập vào bất kỳ trang web nào để xem thông tin cá nhân mà trang thu thập được. Khi nào cần địa chỉ email, chúng tôi sẽ để cho con em của quý vị sử dụng tài khoản email của mình được Học khu cung cấp khi sử dụng những trang này.

Sau khi xem xét những trang này, hãy ký và gửi lại mẫu giấy này cho Skinner vào . Mẫu giấy này sẽ được coi là giấy phép, cho phép con em quý vị truy cập vào những trang được liệt kê tại http://dpsk12.info/416, đồng thời quý vị cũng cho phép chúng tôi tải lên thông tin về con em của quý vị vào đơn xin đăng ký để chúng tôi có thể tận dụng hết chức năng của nó.

Trường học hoặc giáo viên của con em quý vị có thể bổ sung công cụ trực tuyến vào danh sách này trong khóa học của năm. Khi công cụ mới đã được bổ sung vào, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh theo các phương tiện thông tin liên lạc thông thường của trường hoặc lớp học.

Vào thời điểm này, sự đồng ý của quý vị sẽ được áp dụng cho tất cả các công cụ. Vì vậy, nếu quý vị chọn không ký vào biểu mẫu giấy phép này, con em của quý vị sẽ không tham gia vào bất kỳ công cụ trực tuyến được liệt kê nào. Giấy phép này sẽ hết hạn cuối năm học này và có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào.

Trân trọng.

Grant Varveris

PRINCIPAL


Họ tên Học sinh: ____________________________________________________________________

Chữ ký của Phụ huynh: __________________________________________________________________